Nordisk Panoramas Styrelse och Referensgrupp

Nordisk Panoramas styrelse består av fem styrelsemedlemmar, en från varje nordiskt land. Ledamöterna blir invalda på fyra år och kan bli omvalda för ytterligare ett år.

Referensgrupperna väljer styrelseledamot från respektive land och har möjlighet att påverka Nordisk Panoramas verksamhet och Nordisk Panorama – Nordic Short & Doc Film Festival på andra sätt.

Styrelse

Dag Hoel (Chairman), producer, Norway
Liisa Juntunen (Vice Chairman), napafilms ltd, Finland
Helle Faber, made in copenhagen, Denmark
David Herdies, Momento Film, Sweden
Anna Þóra Steinþórsdóttir, Klipp ehf., Iceland

Referensgrupp

Danmark

Helle Faber, made in copenhagen / Danish Producers’ Association (Board Member)
Mette-Ann Schepelern, The Association of Danish Film Directors (Deputy Board Member)
Kassandra Wellendorf, Film- og TV-Arbejderforeningen
Stefan Frost, Radiator Film
Marie Schmidt Olesen, Danish Film Institute (Observer)
Alexander Lind, director
Jesper Jack, House of Real / Danish Producers Association

Finland

Liisa Juntunen, napafilms ltd (Vice Chairman)
Antti Haase, filmmaker (Deputy Board Member)
Hannaleena Hauru, director
Elina Pohjola, Pohjola-filmi Oy
Selma Vilhunen, Tuffi Films Oy
Marja Pallassalo / Suvi Paavola, Finnish Film Foundation (Observers)

Island

Anna Þóra Steinþórsdóttir, Klipp ehf. (Board Member)
Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Krumma Films (Deputy Board Member)
Brynja Dögg Friðriksdóttir, Director
Helga Rakel Rafnsdóttir, Skarkali
Herbert Sveinbjörnsson, Director
Christof Wehmeier, Icenlandic Film Centre (Observer)

Norge

Dag Hoel, producer (Chairman)
Ingvil Giske, Medieoperatørene AS, Norske Produsentforeningen (Deputy Board Member)
Toril Simonsen, Norwegian Film Institute (Observer)
Frank Mosvold, producer
Stine Tveten, Vestnorsk Filmsenter
Kari Anne Moe, director & producer
Sverre Pedersen, Norsk Filmforbund

Sverige

David Herdies, Momento Film (Board Member)
Kerstin Übelacker, Independent Filmmakers’ Organisation (OFF) (Deputy Board Member)
Elsa Coinby, Filmcentrum
Theo Tsappos, Swedish Film Institute (Observer)
Sara Rüster, Swedish Film Institute (Observer)
Håkan Bjerking, SFR

Nordisk Panorama Festivals Styrgrupp

Dag Hoel, NP Board
Elisabeth Lundgren, Malmö stad
Ralf Ivarsson, Film i Skåne