Teknikens och Sjöfartens Hus
Malmöhusvägen 6, Malmö
040-34 44 00