Stadsarkivet / Malmö City Archives

Bergsgatan 20

214 22 Malmö